Jā, tieši tā ! Pirms Ziemassvētkiem notiek dažādi brīnumi ! Daudzi no tiem nenotiktu bez Jūsu palīdzības! Mūsu iestādes bērnu vecāki sagādāja pārsteigumu saviem bērniem, piedaloties mūsu tradicionālajā pirmssvētku pasākumā “Rūķīši pušķo eglītes”. Pateicoties iestādes Padomes vecāku iniciatīvai, kuri piedāvāja piedalīties kādā labdarības pasākumā esam iesaistījušies “Jauniešu organizācijas Apelsīns” rīkotajā akcijā un palīdzējuši senjoriem, kuri dzīvo pansionātā. Paldies visiem vecākiem par ziedojumiem! Arī iestādes darbinieku atsaucība un vēlme kādam dāvāt prieku tika realizēta, atbalstot Labdarības akciju “Šai pasaulei Tu esi vajadzīgs” ar mērķi palīdzēt jauniešiem bāreņiem. Milzīgs prieks par mūsu iestādes vecākiem un darbiniekiem, jo viņos esošā līdzjūtība un vēlme sniegt kādam palīdzību noteikti audzinās mūsu iestādes audzēkņos tieši tādas pašas īpašības!!! Lai arī turpmāk spējam sagādāt patīkamus brīžus citiem un sev !!!

PALDIES RŪĶĪŠIEM : Dariussam Jeršovam, Vijai Tiliševskai, Dmitrijam Vitkovskim, Nadežadai Stašulānei, Jūlijai Zasčerinskai, Ilgai Kočkinai, Rolandam Rivdiķim, Jekaterīnai Matulei un Jekaterīnai Virbalei.

PATEICĪBA VECĀKIEM – Nadeždai Stašulānei un Marijai Karņickai par iniciatīvu, organizējot vecākus dalībai “Jauniešu organizācijas Apelsīns” labdarības akcijā !!!