Zaļais Rūķītis mudina domāt “zaļi”!

Ekoloģiskā audzināšana  ir kļuvusi par aktuālāko virzienu daudzās  pirmsskolas izglītības iestādēs , jo tieši pirmsskolas vecumā iespējams izveidot stabilus ekoloģiskās uzvedības ieradumus, kuri var turpmāk veicināt veidot pareizu ekoloģisko domāšanu cilvēkam. Kā palīdzēt ziemā putniem-nometniekiem, kā pareizi šķirot atkritumus, kas ir “veselīgs uzturs”, kāpēc tik svarīgi kārtot apkārtējo vidi un taupīt dabas resursus? Šos un daudzus citus jautājumus var un vajag apspriest jau ar pirmsskolniekiem.

Plānojot šī mācību gada audzināšanas darbu  mēs īpašu uzmanību veltījām vienai no mūsu  iestādes vērtībām – “Daba”. Pedagoģiskās sēdes laikā radās ideja organizēt tematisko pasākumu ciklu iestādes bērniem no 4 gadu vecuma. Kāpēc gan mums neaicināt ciemos  jebkuru bērniem tuvu personāžu, kurš saprotamā valodā var pastāstīt par svarīgiem ekoloģiskiem jēdzieniem un palīdzēt mūsu bērniem veidot  lietderīgus ieradumus? Visiem iepatikās pasakainā rūķīša tēls, kuru nolēmām nosaukt par Zaļo Rūķīti, un viņa galvenais uzdevums – audzināt bērnos “zaļo” domāšanu.

Pateicoties daudzu labu cilvēku un mūsu iestādes veļas pārzines Jeļenas pūlēm, metodiskajā kabinetā parādījās jauns iedzīvotājs – Zaļais Rūķītis, kurš regulāri dosies ciemos uz grupām. No 2021. gada janvāra savu darbību sāka “Zaļā Rūķīša skoliņa” ar aizraujošām un izzinošām “stundām”. Rūķītis ceļo  pie iestādes bērniem, kur viņu tie vienmēr sagaida ar saviem jautājumiem “Kāpēc?”, “Kā?”, “Kur?”un “Kad?”. Atnākot, katrā grupā Rūķītis piedāvā bērniem interesantus video materiālus, prezentācijas, spēles, problēmsituācijas, eksperimentus un radošas darbnīcas. Apspriežot, darbojoties un  spēlējot bērni mācās domāt un rīkoties kā īsti dabas draugi un sargi. Viņi jau labi zina kā atbalstīt  putnus ziemas apstākļos, kāpēc tik svarīgi savākt makulatūru un lietotās baterijas, kā taupīt ūdeni un kuros pārtikas produktos dzīvo vitamīni!

Aprīlī Rūķītis plāno pastāstīt bērniem kā pareizi šķirot sadzīves atkritumus, patrenēties  šķirošanā un rosināt audzēkņos vēlmi  darīt mūsu apkārtējo vidi par vēl tīrāku, drošāku un brīnišķīgāku.

 

Informāciju sagatavoja  vad. vietniece M. Pavlova