Saites

LAI IESTĀTOS KRIMINĀLATBILDĪBA, NAV NEPIECIEŠAMA TĪŠA VĒLME KĀDU INFICĒT. PIETIEK AR IESPĒJAMO SEKU APZINĀŠANOS. PROTI, NOZIEDZĪGS NODARĪJUMS VAR BŪT IZDARĪTS ARĪ AR NETIEŠU NODOMU. Par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanu, ja šāda rīcība izraisījusi epidēmiju, var tikt piemērots cietumsods. Lai iestātos kriminālatbildība, nav nepieciešama tīša vēlme kādu inficēt. Pietiek ar iespējamo seku apzināšanos.