Pirmsskolas izglītības iestādē tiek svinēti valsts svētki, veidotas patriotisma jūtas, mīlestība uz dzimto pilsētu, cieņa pret valsts simboliku, koptas un popularizētas latviešu un krievu tautas kultūras tradīcijās, lai palīdzēt bērniem saglabāt savu nacionālo identitāti.

Mūsu iestādei ir ilggadīga sadarbība ar Piekrastes bibliotēku, kur mūsu audzēkņi vienmēr gaidīti. Bibliotēkas darbinieki regulāri aicina mūsu bērnus piedalīties interesantos pasākumos – izstādēs, konkursos, tematiskos svētkos un radošās tikšanās ar bērnu dzejniekiem un rakstniekiem.

Mūsu pedagogi ir prasmīgi aktieri un bieži iejūtas dažādās bērnu iemīļoto pasaku varoņu lomās, palīdz bērniem atšķirt labo no sliktā, veicinot tikumisko jūtu attīstīšanu. Arī bērni apgūst aktiermākslu, kas sekmē bērnu radošo spēju attīstību. Martā pirmsskolas iestādē tradicionāli notiek Teātra dienas un mēs ar prieku apmeklējam Daugavpils teātri un paši veidojam lugas. Lai sekmētu bērnu interesi par sportu, tiek rīkotas sporta izpriecas. Aprīlis – mūsu iestādē – Sporta mēnesis, kad katru grupu gaida aizraujoši piedzīvojumi Sporta svētku gaitā.

Netālu no mūsu iestādes atrodas ugunsdzēsības un glābšanas daļa (VUGD Latgales reģiona brigādes 4.daļa). Tradicionāli katru gadu, 18. maijā, Ugunsdzēsēja un glābēja dienā mūsu bērni apmeklē daļas darbiniekus, lai apsveikt un iepazīstināties ar glābšanas iekārtām.