Starpiestāžu sadarbība latviešu valodas apguves veicināšanai

Visas Daugavpils pilsētas mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādes ir izstrādājušas projektus pārejai uz mācībām latviešu valodā vai bilingvāli. Šo projektu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu latviešu valodas apguvi mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmās, ieviešot bilingvālās pieejas īstenošanas 1. vai 2.modeli.

Arī Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē ieplānota virkne pasākumu, kuri pakāpeniski tiek īstenoti. Kā viens no sasniedzamajiem rezultātiem, plānojot veiksmīgu darbu latviešu valodas apguves jomā, ir panākt to, lai pedagogi vienmēr kopīgi plānotu mācību satura apguvi un metožu izvēli. Šīs problēmas risināšanai bija ieplānots organizēt starpiestāžu pieredzes apmaiņas pasākumu ar Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem, kura laikā dalīties ar savu iestāžu pieredzi, analizēt to, lai ieviestu savā darbā kolēģu pozitīvās un interesantās idejas.

Šī gada 20.februārī notika ieplānotais starpiestāžu pasākums „Pozitīva un radoša pieeja latviešu valodas apguves procesā pirmsskolā”. Pasākuma laikā uzstājās 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece M.Pavlova ar prezentāciju “Otrās valodas mācīšanās”, uzsverot komunikatīvās pieejas galveno ideju – to, ka uzsvars, mācot otro valodu, tiek likts uz izpratni, nevis tikai uz valodas likumiem un to apguvi. 5.pirmsskolas izglītības iestādes latviešu valodas skolotāja R.Kurmeļova dalījās savā pieredzē, aktualizējot pirkstiņrotaļu nozīmi valodas apguvē “Pirkstiņu rotaļa – aktīvās runas veicinātāja pirmsskolas vecuma bērniem”. Pasākuma gaitā 3.pirmsskolas izglītības iestādes mūzikas skolotāja I.Nurmuhametova piedāvāja praktisko darbošanos “Mūzika palīdz apgūt latviešu valodu”. 5.pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas T.Dmitrijeva, I.Komarova, Z.Sakoviča, J.Krumpļevska, A.Ivanova un T.Garkule dalījās iespaidos un emocijās par vasarā apmeklēto programmu “Intensīvie kursi latviešu valodas un kultūrvides apguvei”, kuri notika augusta vidū Garkalnes novadā. Skolotājas atzinīgi novērtēja kursu programmu un reālo iespēju jaukā vidē, ar brīnišķīgiem pasniedzējiem uzlabot savu latviešu valodas prasmi. Savukārt 3.pirmsskolas izglītības iestādes grupu skolotājas J.Baklažanova, J.Vorfolomejeva, N.Harune, R.Petrova, O.Kurbaka, N.Gavrilova, I.Kovaļonoka, J.Trofimova, E.Daņiļeviča, J.Avotiņa un I.Soļina prezentēja jaunās pašgatavotās rotaļas latviešu valodas apguvei. Pasākuma noslēgumā 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Ž.Stašāne pastāstīja par iestādes pedagogu sadarbību veiksmīgai latviešu valodas mācīšanai. Tika apspriests, kādas grūtības, šķēršļi vai problēmas rodas veiksmīgas sadarbības īstenošanai iestādē starp grupu skolotājiem, latviešu valodas skolotāju un mūzikas skolotāju. Tika uzsvērts tas, cik ļoti bērniem nepieciešams vecāku atbalsts un palīdzība mājās, lai latviešu valodas apguve ritētu ātrāk un veiksmīgāk. Pasākums bija lietderīgs abu iestāžu pedagogiem, jo atklāja, ka veiksmīga starpiestāžu sadarbība ir viena no darba formām, jo vienmēr ir interesanti uzzināt, kā strādā kolēģi citā iestādē, iedvesmoties no tiem un gūt jaunas idejas.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja Ž.Stašāne
tālr.65448940