Putnēnu bibliotēka gaida mazos lasītājus!

Tekošā nedēļa visā Latvijā tiek atzīmēta kā Bibliotēku nedēļa, kad īpaša uzmanība sabiedrībā tiek pievērsta grāmatas nozīmei cilvēka dzīvē. Mūsu strauji mainīgajā pasaulē, kad milzīgs gadžetu skaits pavada cilvēku uz katra soļa, grāmata turpina nest labo un mūžīgo. Bērnu spējas mācīties ir apbrīnojamas. Pētījumi liecina, ka bērna smadzenes visstraujāk attīstās līdz trīs gadu vecumam. Pilnvērtīgai bērna attīstībai ir svarīgi, lai vecāki ikdienā lasītu viņam priekšā.  Bet, kā rāda kāda pētījuma rezultāti, tikai puse vecāku, kuru bērni ir vecumā no diviem līdz astoņiem gadiem, katru dienu lasa priekšā saviem bērniem.

Daudzi vecāki varbūt aizbildinās, sakot: ”Vai tas ir tik svarīgi?”

Speciālisti uzskata, ka tas ir svarīgi. Kādā publikācijā par izglītības jautājumiem norādīts: ”Pats svarīgākais, kas jādara, lai bērni nākotnē iemācītos labi lasīt, ir lasīt viņiem priekšā. Īpaši nozīmīgi ir lasīt priekšā pirmsskolas vecuma bērniem.”

(Becoming a Nation of Readers.)

Siltā pavasara dienā 24. aprīlī mūsu iestādē notika ļoti svarīgs pasākums, kuru ilgi gaidīja gan mūsu bērni, gan viņu vecāki, gan skolotāji. Savu darbu sāka iestādes Putnēnu bibliotēka. Kāpēc Putnēnu? Tāpēc, ka pēc iestādes ēkas renovācijas mūsu fasādi izgreznoja dažādu putniņu silueti, kuri priecē ne tikai bērnus, vecākus un darbiniekus, bet arī visus mikrorajona iedzīvotājus. Tāpēc, ka katra mūsu iestādes grupa tagad ir izvēlējusies sev jaunu grupas nosaukumu – „Zīlīte”, „Sarkankrūtītis”, „Cālēns”, „Cielaviņa”, „Valodzīte”, „ Gulbītis”, „Bezdelīga”, „Pūcīte”, „Balodītis”, „Stārķītis”, „Dzeguzīte”, „Zvirbulis”. Un vienkārši arī tāpēc, ka mūsu bērni ir  tik līdzīgi maziem, skaļiem un aktīviem putnēniem, kuri ar prieku izzina pasauli!Mūsu  bibliotēkas atvēršanai mēs gatavojāmies jau ilgi. Februārī tika organizēta bērnu vecāku aptauja ar mērķi, noskaidrot grāmatu nozīmi audzēkņu ģimenēs. Aptaujā piedalījās 171 respondents, un 67,3% no tiem izteica gatavību ņemt grāmatas lasīšanai kopā ar bērniem iestādes bibliotēkā. Tāds rezultāts mūs iedvesmoja un sākās darbs nākošās bibliotēkas fonda vākšanā. Katrā grupā ļoti ātri izveidojās sava mazā bibliotēciņa, kura uzreiz ieinteresēja bērnus. Bērni daudz laika pavadīja blakus  grāmatu plauktiem, ņēma grāmatas mājās, apmainījās ar iespaidiem.

Mēs ļoti pateicīgi visiem grāmatu ziedotājiem – gan maziem, gan lieliem, kuri atnesa no mājām ar bērniem jau izlasītās grāmatas, lai tās turpinātu sniegt zināšanas un prieku arī citiem bērniem. Bez jūsu atsaucības un atbalsta mums būtu ļoti grūti realizēt mūsu ideju! Mēs arī turpmāk būsim priecīgi pieņemt grāmatas bibliotēkas fonda papildināšanai.

Bibliotēkas atvēršanas svīnīgajā pasākumā piedalījās Piekrastes bibliotēkas vadītāja Anna Oleinikova, kura kopā ar vadītāju Žannu Stašāni pārgrieza simbolisko lentīti, atklājot Putnēnu bibliotēku. Anna pastāstīja bērniem par mūsu ilggadējo draudzību ar Piekrastes bibliotēku un pateicās bērniem par lieliskiem darbiem, kuri tiek regulāri eksponēti bibliotēkas telpās. Anna neatnāca tukšām rokām, tā uzdāvināja mūsu bibliotēkai piecas lieliskas grāmatas krievu un latviešu valodā un solīja sadarbību un atbalstu arī turpmāk. Mēs savukārt Annai apsolījām, ka mūsu iestādes bērni būs nākamie Piekrastes bibliotēkas lasītāji, kuri regulāri apmeklēs bibliotēku.

Jautrais viesis – Buratino, kurš arī ieradās uz mūsu pasākumu, rotaļveidā iepazīstināja bērnus ar bibliotēkas noteikumiem un Lasītāja kartītes aizpildīšanas nosacījumiem. Jau vakarā Putnēnu bibliotēka gaidīja savus pirmos lasītājus!

Informāciju sagatavoja 3. pirmsskolas iestādes vadītājas vietniece M.Pavlova