Pirmsskolas izglītības iestāde realizē 2 mācību programmas:

  • “Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma” ( kods 01011121).
  • “Pirmsskolas izglītības programma” (kods 01011111).