31.05.2019,Plkst.10.30 Eiropas Veselības nedēļas ietvaros sporta svētki
„Esi vesels un aktīvs!”