24. aprīlī, plkst.9.30„Lieldienu svētku pasākums” zalē 5.,9.,11. grupas bērniem;
25. aprīlī, plkst.9.30„Lieldienu svētku pasākums” zalē 6.,7.,12. grupas bērniem;
26. aprīlī, plkst.9.30„Lieldienu svētku pasākums” zalē 8. un 10. grupas bērniem.