28.05.2019,plkst.11.00 „Izlaiduma balle” 10. grupas bērniem.
29.05.2019,Plkst.11.00 „Izlaiduma balle” 5. grupas bērniem.