Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde

Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Raipoles ielā 8, Daugavpilī, Jaunforštates mikrorajonā . Pirmsskolas izglītības iestāde ir dibināta 1984.gadā un plānota uz 12 grupām. Pirmsskolas izglītības iestādē rotaļājas, iegūst zināšanas, pilnveido valodu un dažādas prasmes līdz 240 bērniem. Par bērniem iestādē rūpējas 59 darbinieki – pirmsskolas izglītības skolotāji, latviešu valodas skolotāja, auklītes, vadītājas vietniece, mūzikas skolotājas,logopēde, medmāsa, vadītājas vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā, pavāri un citi tehniskie darbinieki.

Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde īsteno mazākumtautību vispārējas pirmsskolas izglītības programmu (izglītības programmas kods 0101 11 21). Pieredzes bagāti pedagogi sekmē izglītojamo pašapziņas veidošanos, attīsta fiziskās, intelektuālās un radošās prasmes, rūpējas par viņu veselību, kā arī sagatavo turpmākajām mācībām skolā. Izglītojamie apgūst latviešu valodu izmantojot mācību procesā bilingvālo pieeju. Izglītības iestādes darbinieki sadarbībā ar vecākiem ir radījuši labvēlīgu vidi bērnu attīstībai, viņu interesēm un radošai pašizpausmei. Bērnu vecāki aktīvi piedalās dažādos radošos konkursos un pasākumos. Regulāri tiek iegādāti jauni mācību līdzekļi un papildināta rotaļu bāze.

2017.gadā iestādē notika būvprojekta „Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana un fasāžu apdare Raipoles ielā 8, Daugavpilī” realizācija. Projekta gaitā tika siltināti ēkas pamati, sienas un jumts, nomainīts grīdas segums ēkas 1.stāva gaiteņos, nomainīti logi un ārdurvis, pārbūvētas ieejas ēkā, nomainītas visas santehnikas ierīces, rekonstruēta apkures sistēma, nomainīti apkures radiatori, ierīkota ventilācijas sistēma un automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēma. Iestāde ieguva mūsdienīgu un pievilcīgu izskatu.