Nākamo pirmklasnieku reģistrācija Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs

1.februārī, plkst.8.00 sāksies nākamo pirmklasnieku reģistrācija Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs. Nākamo pirmklasnieku reģistrācija ilgs līdz š.g. 26.februāra plkst.17.00. Vienlaicīgi bērnu drīkstēs pieteikt tikai vienā izglītības iestādē. Papildu reģistrācija notiks līdz š.g. 31.augustam vai visa mācību gada laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ reģistrācija nav bijusi iespējama līdz minētajam termiņam.

Sīkāka informācija šeit:

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Pirmklasnieki_2013/210111_Bernu_registr_1kl_21-22_sakums2.pdf