Mūsu iestādes īstenotās aktivitātes projektā „DARBĪGĀS KOPIENAS”.

Pagājušā gada beigas mūsu iestādes kolektīvam ir bijis ļoti produktīvs un radošs periods. Visu 2020. gadu mēs aktīvi piedalījāmies projekta “Darbīgas kopienas” aktivitātēs, audzējām zaļos lociņus un dilles vientuļajiem cilvēkiem, izgatavojām molbertus āra gleznošanas nodarbībām Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem klientiem,  bet svētku mēnesis decembris arī bija pilns ar aktivitātēm un labiem darbiņiem.

9. grupas bērni, vecāki un pedagogi piedalījās Ziemassvētku un Jaungada apsveikumu akcijā Daugavpils vientuļajiem senioriem un Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā dzīvojošiem senioriem “Sasildīsim sirdis!”.  Kopīgiem spēkiem viņiem izdevās izveidot virtuālo apsveikumu (videoklipu) ar siltiem un sirsnīgiem svētku novēlējumiem. Par šo darbu liels paldies visiem apsveikuma dalībniekiem, bet īpaši Aleksandram Vorfolomejevam par radošu pieeju un apsveikuma klipa montāžu.

Kopā ar projekta partneriem 8. un 9. grupu bērni un skolotājas sagatavoja muzikālos priekšnesumus Ziemassvētku koncertam video formātā. Mūzikas skolotājas I.Nurmuhametovas vadībā tika sagatavotas dziesmiņas un nofilmēti  Ziemassvētku  gaišā noskaņojuma pilni  muzikālie video apsveikumi “Darbīgas kopienas” projekta draugiem un partneriem. Paldies visiem par radošu darbu!

3. grupas skolotāja I. Puzinkeviča piedalījās kārtējā projekta aktivitātē “Darbīgo kopienu konfekšu papīra dizains”. Viņa piedāvāja savu konfekšu papīra variantu, kurš piedalīsies konkursā.

Projekta “Darbīgas kopienas” koordinatori pateicīgi mūsu iestādei par aktīvo dalību dažādās aktivitātēs un izsaka cerību, ka mēs turpinām sadarboties līdz projekta beigām. Sīkāka informācija par projekta “Darbīgas kopienas” aktivitātēm šeit-http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/projekta-%E2%80%9Edarbigas-kopienas%E2%80%9D-gadu-mijas-aktualitates-daugavpils-kopiena

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/projekta-darbigas-kopienas-gadu-mijas-aktualitates-daugavpils-kopiena

Informāciju sagatavoja vad. vietniece M.Pavlova