Iestāde piedāvā bērniem no 5 gadu vecuma apmeklēt interešu izglītības pulciņus:

 – Teātra mākslas pulciņš „Pasaku kamoliņš”.

Nodarbības tiek organizētas vecāko grupu bērniem.

10.grupa

Pulciņa nodarbības vada skolotājas G.Fiļipova, J.Rogovska.

6.grupa

Pulciņa nodarbības vada skolotāja.

Pulciņa galvenie uzdevumi:

  • Rosināt interesi par latviešu valodu;
  • Pareizas un izteiksmīgas runas attīstīšana;
  • Iepazīstināt ar teātra mākslas pamatelementiem;
  • Sniegt priekšstatus par latviešu tautas kultūru un tradīcijām.

– Interešu pulciņš „Logoritmika”.

Nodarbības tiek organizētas sagatavošanas grupu bērniem.

11.grupa

Pulciņa nodarbības vada pirmsskolas izglītības skolotājas

6.grupa

Pulciņa nodarbības vada pirmsskolas izglītības skolotājas

Mērķis: vispārējā bērna attīstīšana ar runas, kustības un mūzikas palīdzību.

Pulciņa galvenie uzdevumi:

  • Attīstīt runu, runas elpošanu, intonāciju
  • Attīstīt kustību koordināciju, saskaņot kustības ar tekstu.
  • Attīstīt mūzikas uztveri, ritma izjūtu.
  • Attīstīt komunikatīvas spējas
  • Attīstīt uzmanību, dzirdes uztveri.

– Angļu valodas pulciņš „Priecīgās sirsniņas” (maksas).

Nodarbības vada angļu valodas pulciņa skolotāja Jeļena Cirša. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā – otrdien, ceturtdien.

Programmas mērķis ir iepazīstināt bērnus ar leksiku atbilstoši vecumam un attīstības līmenim, attīstīt angļu valodas prasmes, balstoties uz dzimtās valodas pieredzi. Programmas mērķis nav sagatavot brīvi angliski runājošus bērnus, bet veidot motivācijas vidi – ieinteresēt bērnus, piesaistīt viņu uzmanību un saglabāt labvēlīgu un aizraujošu attieksmi pret angļu valodu, ka arī sākt apgūt angļu sarunvalodas pamatelementus, uztvert angļu valodas izrunu, veidot vienkāršas gramatiskas konstrukcijas.