Informācija vecākiem.

Ar 13.05.2020. atsākam izglītības procesu obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanai pamatizglītības ieguvei klātienē, kā arī nodrošinām mācības attālināti, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi. Ģimenēm, kuram nav iespējas citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu, tiek organizētas dežūrgrupas. Jautājumu gadījumā griezties iestādē.