Pirmsskolas izglītības skolotājas : Jekaterīna Virbale, Jeļena Rogovska

Aukle: Ņina Kirillova