Grupas “Vālodzīte” labie darbi.

Mūsu grupu Nr.5 apmeklē topošie pirmklasnieki un to katra diena piepildīta ar daudzām svarīgām lietām – lasīšana, skaitīšana, rakstīšana, pētnieciskā darbība…

Spēlēties praktiski nav laika, jo vienmēr ir kaut kas darāms. Bet labiem darbiem mēs ar bērniem laiku nežēlojam!  Šī mācību gada laikā esam piedalījušies ļoti daudzveidīgās aktivitātēs –  konkursos, projektos un akcijās.

Decembrī mēs aktīvi piedalījāmies Ziemassvētku labdarības akcijās “Labā sirds -7”, kuras gaitā ar mūsu vecāku atbalstu palīdzējām pilsētas dzīvnieku patversmei un arī iesaistījāmies akcijā “Palīdzēsim pansionāta senioriem” un sagatavojām senjoriem dāvanas.

Februārī piedalījāmies žurnāla “Spicīte” radošajā konkursā “Zemūdens pasaule”  un  4 bērnu (Alisijas, Ksenijas, Marijas un  Sofijas) radošie darbi tika publicēti žurnāla marta numurā.

Katru gadu piedalāmies konkursos “Tīrai Latvijai!”  makulatūras un izlietoto bateriju vākšanā. Šogad  mūsu rezultāti mūs iepriecina: 1. vieta starp iestādes grupām – 28,95 kg. izlietoto bateriju un 21,5 kg makulatūras!

Kopā ar visu iestādi mēs esam aktīvi projekta “Darbīgās kopienas” dalībnieki.  Aktivitātes bija ļoti dažādas, bet  bērniem ļoti patika pēdējā Lieldienu akcija, kurā piedalījās  praktiski visu mūsu audzēkņu ģimenes. Trīs ģimenes pašas izcepa cepumus vientuļajiem senioriem. Pēc tam grupā mēs visi kopā, iesaiņojām cepumus dāvanu iepakojumā. Rotājām iepakojumus ar sirsniņām, eņģeļiem un novēlējumiem. Mēs pārliecināti, mūsu saldās dāvanas atnesa vientuļo cilvēku mājās sirsnīgu un siltu noskaņojumu.

 

 Informāciju sagatavoja 5. grupas skolotāja N.Gavrilova