22.02.2015. Sporta izprieca „Mēs augam veseli un stipri!” (10.grupā)