27.02.2015. Barotavas putniem no otrreiz izmantotiem materiāliem