12.12.2018. Adventa lasījumi kopa ar Piekrastes bibliotēku