Eksperimenti palīdz izzināt pasauli

„Pasaki man – un es aizmirsīšu,
parādi man – un es iegaumēšu,
dod man izdarīt – un es sapratīšu!”
Konfucijs

Mūsdienīgajā, ļoti strauji mainīgajā pasaulē, svarīgi prast veiksmīgi pielāgoties jauniem apstākļiem, aktīvi mainot savas rīcības, un galvenokārt – savu domāšanu. Šodien pirmsskola stāv uz lielu pārmaiņu sliekšņa. Kompetenču pieejas principi prasa no katra pedagoga kardināli pārlādēt savu pedagoģisko pieredzes bāzi, lai veiksmīgi gatavotu dzīvei jaunās paaudzes bērnus. Mūsdienīgi bērni pavisam nav līdzīgi pagājušā gadsimta bērniem. Un mēs jau šodiem cenšamies strādāt ar viņiem izmantojot jaunus, interaktīvus un izzinošus paņēmienus un darba formas. Viena no interesantākajām aktivitātēm bija un ir pētnieciskā darbība, kuras gaitā bērns novēro, izpēta un aktīvi iepazīst apkārtējo pasauli.

No 25. februāra līdz 12. martam gatavojoties kārtējai pedagoģiskajai sēdei mūsu iestādes pedagogi aktīvi dalījās savā pieredzē. Notika atklāto aktivitāšu cikls “Pētnieciskā darbība”, kura laikā skolotāji organizēja ar bērniem  izzinošu eksperimentālu darbību. Aktivitāšu tēmas bija diezgan daudzpusīgas un ļoti interesantas:

25. februārī „Lāsītes ceļojums” (11. grupa, skolotāja G.Deruka);
27. februārī „Воздух – невидимка” (6. grupa, skolotāja G.Fiļipova);
1. martā „Ūdens, ūdens, ūdentiņš” (7. grupa, skolotāja M.Koršunova);
7. martā „Pavasaris nāk!” (5. grupa, skolotāja L.Sidorova);
8. martā „Krāsojam ūdeni” (2.grupa, skolotāja J.Vorfolomejeva);
8. martā „Putnu rotaļas” (4.grupa, skolotāja R.Petrova);
11.martā „Burvīgs ūdentiņš” ( 3.grupa, skolotāja J.Virbale);
11. martā „Burvju sāls”(12. grupa, skolotāja  T.Arefjeva);
12. martā „Brīnišķīgās smiltis”( 1. grupa, skolotāja N.Dorofejeva).

Mūsu bērni ar aizrautību ekperimentēja ar ūdeni, smiltīm, gaisu, augsni, papīru un dauz ko citu, lai uzzinātu to īpašības, saprastu sakarības un mācītos patstāvīgi veikt secinājumus. Visas nodarbības notika ļoti radošā un brīvā atmosferā, kas ļava bērniem pētīt un darīt svarīgas atklāšanas. Gatavojoties mūsu pedagoģiskajai sēdei, katrā grupā tika aktualizēts pētnieciskā stūrīša saturs, kurš sastāv no aprīkojuma daudzveidīgai bērnu pētnieciskai darbībai. Daļēji stūrīša saturu palīdzēja veidot iestāde, iegādājoties aprīkojumu eksperimentiem ar ūdeni, svarus, mikroskopus, smilšu galdus, bet ļoti nozīmīgu daļu izgatavoja pašas skolotājas. Ar savām kreatīvām idejām pedagogi dalījās pedsēdes gaitā, prezentējot savas pašizgatavotās spēlēs un mācību līdzekļus. Bet galvenais mūsu rezultāts – priecīgi un zinātkarīgi bērni, kuriem ir lieliska iespēja izzināt pasauli. Foto no mūsu aktivitātēm meklējiet foto galerijā “Mēs esam pētnieki!”

Informāciju sagatavoja 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece M.Pavlova.