Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS

Kārtība piesardzības pasakumu īstenošanai COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Ētikas kodekss

Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes privātuma politika

Kārtība kāda iestādē uzturas nepiederošas personas

Kārtība, kādā darbinieki un apmeklētāji ziņo par iestādē novērotajām neatbilstībām

Drošība ekskursijās un pārgājienos ārpus iestādes teritorijas

Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes bērnu sūdzību izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi

 Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Noteikumi par izglītojamo ēdināšanas izdevumu apmaksas kārtību pii