puntnins

NĀKAT ŠURPU, JĀŅU BĒRNI, LĪGO, LĪGO. NĀKAT LIELI, NĀKAT MAZI, LĪGO.   jūnijā ielīgosim Jāņus ! (no plkst.8.00) Pušķosim iestādes teritoriju ar Jāņu zālēm ! Pastāstīsim visiem, ko mēs zinām par Līgo svētkiem un Jāņu dienu ! Veidosim vasaras saulgriežu Saulīti ! Iesim rotaļās un dejosim! Cienāsimies ar Jāņu sieru un maizi ! Cienījamie vecāki,visiem

2020./2021. mācību gada pavasarī programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros norisinājās konkurss pirmsskolas 5 un 6 gadu vecuma bērniem un 1.- 4.klašu skolēniem “Esi aktīvs! Dari kopā!”. Konkursu organizēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Mūžizglītības centrs sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Lauku atbalsta dienestu un izglītības iestādēm. Vairāki desmiti dalībnieki no dažādām Latvijas skolām un pirmsskolas iestādēm

No 2021.gada 1.septembra pašvaldība kompensēs ēdināšanas izdevumus izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kurām ir apliecība “3+Ģimenes karte” un izglītojamā deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Lai Jūsu bērnam būtu iespēja saņemt šo kompensāciju lūdzam laicīgi saņemt apliecību”3+Ģimenes karte” un informēt par to iestādē. Pieteikties te : https://www.godagimene.lv/uznemumu-piedavajumi/sakas-pieteiksanas-3-gimenes-kartei-708/ https://likumi.lv/ta/id/317453-grozijumi-daugavpils-pilsetas-domes-2015-gada-13-augusta-saistosajos-noteikumos-nr-33-edinasanas-izdevumu-kompensesana https://m.likumi.lv/ta/id/323425-grozijums-daugavpils-pilsetas-domes-2015-gada-13-augusta-saistosajos-noteikumos-nr-33-edinasanas-izdevumu-kompensesana-izglitojamajiem-pirmsskolas-izglitibas-iestades Iestādes administrācija.

Viens no audzināšanas mērķiem pirmsskolā ir veicināt bērnu izpratni par vērtībām un tikumiem. Mūsu izglītības iestāde visa mācību procesa laikā sevišķu uzmanību velta trim vērtībām– CIEŅA, VESELĪBA, DABA. Ne vērtības, ne tikumus tieši iemācīt vai ieaudzināt nevar, tādēļ pedagogu pienākums un atbildība ir stiprināt bērnu ieradumus. Vērtības un to izpausmi tikumos cilvēki apgūst visu mūžu.