Logopēde

Rita Bodendorfa

Vecāku pieņemšanas laiks: ceturtdien, piektdien 7.00-9.00

Psihologs

Linda Vingre