Aktuālā informācija par pašvaldības atbalstu bērniem ēdināšanai ārkārtējā situācijā

2020.gada 6.aprīlī Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē apstiprināti saistošie noteikumi Nr.13 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – noteikumi). Šie noteikumi ir saistīti ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu 2020.gada 12.martā un paredz ēdināšanas atbalstu bērniem (bērns – vecumā no 0-18 gadiem/19 gadi, ja mācās 12.klasē).

Lai vecāki varētu saņemt atbalstu bērna ēdināšanai, ir jāaizpilda un jāiesniedz iesniegums. Detalizēta informācija (apraksts par atbalsta saņemšanas iespējām, atbalsta infografikas iesniegumu aizpildīšanai, instrukcijas u.c.) un iesniegumu veidlapas ir pieejamas Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā www.izglitiba.daugavpils.lv, banerī „Pašvaldības ēdināšanas atbalsts bērniem ārkārtējā situācijā”:

http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Normativie_dokumenti/200416_Pasvaldibas_edinasanas_atbalsts_berniem_arkarteja_situacija_LV_RU-Starts8.pdf

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde