Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

Žanna Stašāne

Vecāki tiek gaidīti:  Pirmdienās no 15.00. -18.00
Trešdienās no 8.00 -12.00
Tālrunis:  6 54 48940

Vadītājas vietniece

Marina Pavlova

Konsultācijas vecākiem: Otrdienās no 15.00 -18.00

Iestādes medmāsa

Jevgenija Lazareva

Konsultācijas vecākiem: Trešdienās no 16.00 -18.00
Tālrunis: 6 54 32894
m.t. 22492358