Pulciņi

Bērnu teātra mākslas  pulciņa „PASAKU KAMOLIŅŠ” nodarbības tiek organizētassagatavošanas grupas bērniem. Pulciņa nodarbības vada latviešu valodas skolotāja Aija Leonova. Teātra mākslas pulciņa galvenie uzdevumi:
- Rosināt interesi par latviešu valodu;
- Pareizas un izteiksmīgas runas attīstīšana;
- Iepazīstināt ar teātra mākslas pamatelementiem;
-Sniegt priekšstatus par latviešu tautas kultūru un tradīcījam.
 Pulciņa nodarbības notiek 2 reizes nedēļā (otrdien,trešdien), vienas nodarbības ilgums ir 25-30 min. (darbs notiek pa apakšgrupām 8-10 bērni)    Bērnu interešu  pulciņa „Tautas dejas un dziesmas” nodarbības tiek organizētas sagatavošanas grupas bērniem. Pulciņa nodarbības vada pirmsskolas mūzikas skolotāja Irina Nurmuhametova. Tautas dejas un dziesmas pulciņa galvenie uzdevumi:
- Veidot bērnos interesi par iepazīšanos ar latviešu tautas folkloru – tautasdziesmām, tautas dejām un rotaļām;
- Veidot veselu, fiziski un garīgi attīstītu, pilsoniski aktīvu un demokrātiski sabiedrības dzīvei brīvu personību.
 Pulciņa nodarbības notiek piektdienās, vienas nodarbības ilgums ir 30 min.