PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018/2019. m.g.

Pašvērtējuma shēma