Iestāde piedāvā bērniem no 5 gadu vecuma apmeklēt interešu izglītības pulciņus:

 – Teātra mākslas pulciņš „Pasaku kamoliņš”.

Nodarbības tiek organizētas sagatavošanas grupas bērniem. Pulciņa nodarbības vada latviešu valodas skolotāja Aļona Šleve.

Pulciņa galvenie uzdevumi:

 • Rosināt interesi par latviešu valodu;
 • Pareizas un izteiksmīgas runas attīstīšana;
 • Iepazīstināt ar teātra mākslas pamatelementiem;
 • Sniegt priekšstatus par latviešu tautas kultūru un tradīcijām.

Pulciņa nodarbības notiek 2 reizes nedēļā, vienas nodarbības ilgums ir 25-30 min(darbs notiek pa apakšgrupām 8-10 bērni).

– Interešu pulciņš „Tautas dejas un dziesmas”.

Nodarbības tiek organizētas sagatavošanas grupas bērniem. Pulciņa nodarbības vada pirmsskolas mūzikas skolotāja Irina Nurmuhametova.

Pulciņa galvenie uzdevumi:

 • audzināt interesi un cieņu pret latviešu folkloru;
 •  iepazīstināt ar latviešu tautasdziesmām un dziesmām, latviešu tautas dejām  un rotaļām;
 •  rosināt dziedāt latviešu tautasdziesmas un dejot tautas dejas;
 • rosināt izmantot iemācītās dziesmas un rotaļas svētku pasākumos un ikdienā;
 • attīstīt ritma izjūtu un vēlmi apgūt tautas deju pamatsoļus;
 • paplašināt balss diapazonu un sekmēt tembrālās dzirdes attīstīšanu;
 • mudināt bērnus būt atraisītiem un drošiem.

– Angļu valodas pulciņš „Priecīgās sirsniņas” (maksas).

Nodarbības vada angļu valodas pulciņa skolotāja Jeļena Cirša. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā – otrdien, ceturtdien.

Programmas mērķis ir iepazīstināt bērnus ar leksiku atbilstoši vecumam un attīstības līmenim, attīstīt angļu valodas prasmes, balstoties uz dzimtās valodas pieredzi. Programmas mērķis nav sagatavot brīvi angliski runājošus bērnus, bet veidot motivācijas vidi – ieinteresēt bērnus, piesaistīt viņu uzmanību un saglabāt labvēlīgu un aizraujošu attieksmi pret angļu valodu, ka arī sākt apgūt angļu sarunvalodas pamatelementus, uztvert angļu valodas izrunu, veidot vienkāršas gramatiskas konstrukcijas.