MŪSU PROGRAMMAS

2013/04/02
Strādājam pēc Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmas (Izglītības programmas kods 01011121, licence Nr. V-3287). Šīs programmas sekmīgai īstenošanai ir izstrādātas un apstiprinātas šādas mācību programmas:
  • Latviešu valodas programma pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Matemātisko priekšstatu veidošanas programma pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Programma runas attīstīšanai pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Tēlotājdarbības programma pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Programma ekoloģiskajā audzināšanā un iepazīstināšanā ar dabu pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Sporta programma pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem.
  • Programma konstruēšanai un darbībai ar priekšmetiem pirmsskolas vecuma bērniem