Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS 

Ētikas kodekss

Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes privātuma politika

Uzturēšānās kārtība Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādē

Kārtība, kādā darbinieki un apmeklētāji ziņo par iestādē novērotajām neatbilstībām

Drošība ekskursijās un pārgājienos ārpus iestādes teritorijas

Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes bērnu sūdzību izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi

Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Noteikumi par izglītojamo ēdināšanas izdevumu apmaksas kārtību pirmsskolas izglītības iestādēs

Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai