Administrācija

Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja:                     Žanna Stašāne

Vecāki tiek gaidīti:  Pirmdienās no 15.00. -18.00
Trešdienās no 8.00 -12.00
Tālrunis:  6 54 48940

Vadītājas vietniece: Marina Pavlova
Konsultācijas vecākiem: Otrdienās no 15.00 -18.00

Iestādes medmāsa: Jevgenija Lazareva
Konsultācijas vecākiem: Trešdienās no 16.00 -18.00
Tālrunis: 6 54 32894
m.t. 22492358