Laipni lūdzam Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes mājas lapā

20161219 102410
20161219 102410

   
Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Raipoles ielā 8 , Daugavpilī.  Tā ir zaļa, skaista daļa Jaunforštates rajonā . Pirmsskolas izglītības iestāde ir dibināta 1984.gadā un plānota uz 12 grupām. Pirmsskolas izglītības iestādē rotaļājas, iegūst zināšanas, pilnveido valodu un dažādas prasmes līdz 240 bērniem. Par bērniem iestādē rūpējas 59 darbinieki – pirmsskolas izglītības skolotāji, latviešu valodas skolotāja, skolotāju palīgi, vadītājas vietniece, mūzikas skolotājas,logopēde, medmāsa, vadītājas vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā, pavāri un citi tehniskie darbinieki.
Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde īsteno mazākumtautību vispārējas pirmsskolas izglītības programmu (izglītības programmas kods (kods0101 11 21). Pieredzes bagāti pedagogi sekmē izglītojamo pašapziņas veidošanos, attīsta fiziskās, intelektuālās un radošās prasmes, rūpējas par viņu veselību, kā arī sagatavo turpmākajām mācībām skolā. Izglītojamie apgūst arī pirmās iemaņas latviešu valodā. Izglītības iestādes darbinieki sadarbībā ar vecākiem ir radījuši labvēlīgu vidi bērnu attīstībai, viņu interesēm un radošai pašizpausmei. Bērnu vecāki aktīvi piedalas dažādos radošos konkursos un pasākumos. Regulāri tiek iegādāti jauni mācību līdzekļi un papildināta rotaļu bāze.